کمپین تبلیغاتی چیســت؟

مجموعه‌ای از تبلیغات به صورت برنامه‌ریزی شده در فضاهای گونــاگون برای انتقال پیــامی یکســان جهت رسیــدن به یک هـدف از پیــش تعریــف شـده، برـای مخاطبان هدف طراحی می‌شود.
پیام، محتوا، اهداف و مخاطب هدف مهم‌ترین اجزای کمپین تبلیغاتی است. اولین و مهم‌ترین قدم برای طراحی کمپین تبلیغاتی، انتخاب مخاطب هدف مناسب و فضاهایی است که این مخاطبین هدف در آن حضور دارند. کمپین‌های تبلیغاتی معمولا یک پیام خلاقانه و جذاب برای مخاطب دارند و از یک فـرمت و چـارچوب پیروی می‌کنند.
طراحی کمپین تبلیغاتی به سادگیِ اجرا، تاثیرگذاری بیشتر، انتخــاب‌های منــاسب، افــزایش فروش، رشــد نــرخ مشتری جدید، افزایش آگاهی از برند و... کمک بسیار زیادی می‌کند.

کمپین تبلیغاتی شامل:

کمپین افزایش آگاهی از برند
کمپین معرفی محصول
کمپین افزایش فروش
کمپین اینفلوئنسرمارکتینگ
کمپین سئو
کمپین چند رسانه‌ای
کمپین شبکه‌های اجتماعی
کمپین محیطی
کمپین پرفورمنس مارکتینگ