درباره مارکتینگ

مارکتینگ، مسابقه‌ایست که پایانی ندارد.
شما در کسب و کار خود با فرآیندهای گوناگونی درگیر هستید و شاید اطلاع نداشته باشید که بیشتر این فرآیندها زیر مجموعه مارکتینگ است. مثل طراحی محصول، قیمت گذاری، بررسی نیاز و سلیقه مشتریان، بررسی رقبا، تبلیغات، توزیع و پخش، فروش و...
شما برای موفقیت در کسب و کار نیاز به مارکتینگ تخصصی دارید. عدم توجه به هر یک ازین موارد خسارات جبران ناپذیری را به کسب و کار شما تحمیل می‌کند. چون:
بازاریابی همه چیز است و همه چیز بازاریابی است.

درواقع بازاریابی مجموع فعالیت‌هایی است که شما انجام می‌دهید تا مشتریان از وجود شما با خبر شوند و به این باور برسند که شما بهترین گزینه هستید.
هدف اصلی بازاریابی سودآوری بیشتر برای کسب و کار است.