خدمات تلگرام تلگرام خدمات تلگرام

تلگرام

محبوب‌ترین پیام رسان در دنیا!

با توجــه به قدرت، امنیت و امکانات گستــرده، تلگرام برای کسب و کارها بسیار مهم است.
امکان تشکیل گروه، سوپر گروه، کانال، برقراری تماس صوتی و تصویــری، ایجــاد محدودیــت و مجــوزهای مورد نیــاز به کاربــران، قابلیــت کامنــت، نظــر سنجــی، ایجـــاد هرگونــه ربـــات و... از قابلیــت‌های مهـم و جذاب تلگرام برای کسـب و کارهاست.          

کاتالوگ خدمات تلگرام

برای اینکه بدانید کوپیدو چه خدماتی را در این راستا ارائه می‌دهد و چطور می‌تواند به شما کمک کند، این کاتالوگ را دانلود کنید.

درخواست خدمات تلگرام

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.