شبکه اجماعی فیسبوک فیسبوک خدمات فیسبوک

فیسبوک

اولین شبکه اجتماعی پرمخاطب در دنیا      

فیسبوک هنوز هم در دنیا محبوب‌ترین شبکه اجتماعی است. اما در ایران اینطور نیست. بنابراین برای اشخاص و کسب و کارهایی که در خارج از ایران هم فعالیت دارند بسیار کاربردی و مهم است.
فیسبوک با قابلیــت ویــژه برای پروفایل‌های کســب و کار این امکان را فراهم می‌کند که یک شعبه از کسب و کار خودتان را در یکــی از جذاب‌تـرین و پــرمخــاطب‌تــرین شبکه اجتماعی داشته باشید.   

کاتالوگ خدمات فیسبوک

برای اینکه بدانید کوپیدو چه خدماتی را در این راستا ارائه می‌دهد و چطور می‌تواند به شما کمک کند، این کاتالوگ را دانلود کنید.

درخواست خدمات فیسبوک

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.