برند بوک چیست؟

برند بوک

برند بوک در واقع کتابچه راهنمای هویت برند است که معمولا به آن کتاب مقدس کسب و کار نیز می‌گویند.
برند بوک یک راهنمای 360 درجه برای کسب و کار شماست.
برند بوک شامل دستورالعمل‌های استفاده از هویت بصری شامل لوگوها، رنگ‌ها، فونت‌ها، پترن و... که به صورت دقیق و شفاف توضیح داده شده‌ است. برندبوک همچنین شامل تعریف دقیقی از شخصیت برند، مقایسه رقبا، تحلیل مشتریان و شرایط بازار است. هدف برند بوک ثبیت هویت برند به عنوان یک پدیده اجتماعی در تمامی محیط‌های قابل انتشار است.
برند بوک شخصیت و هویت برند را به صورت کامل تعریف و بر اساس تایپ‌های شخصیت از جمله کهن الگوها، برند شما را بررسی می‌کند. برند باید در هر زمان و هر مکان داری هویت یکسانی باشد.
برند بوک دقیقا همان چیزی است که این مهم را میسر می‌کند.

درخواست برند بوک

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.