برند بوک چیست ؟

برند بوک در واقع کتابچه راهنمای هویت برند است که معمولا به آن کتاب مقدس کسب و کار نیز می‌گویند.
برند بوک یک راهنمای 360 درجه برای کسب و کار شماست.
برند بوک شامل دستورالعمل‌های استفاده از هویت بصری شامل لوگوها، رنگ‌ها، فونت‌ها، پترن و... که به صورت دقیق و شفاف توضیح داده شده‌ است. برندبوک همچنین شامل تعریف دقیقی از شخصیت برند، مقایسه رقبا، تحلیل مشتریان و شرایط بازار است. هدف برند بوک ثبیت هویت برند به عنوان یک پدیده اجتماعی در تمامی محیط‌های قابل انتشار است.
برند بوک شخصیت و هویت برند را به صورت کامل تعریف و بر اساس تایپ‌های شخصیت از جمله کهن الگوها، برند شما را بررسی می‌کند. برند باید در هر زمان و هر مکان داری هویت یکسانی باشد.
برند بوک دقیقا همان چیزی است که این مهم را میسر می‌کند.

برند بوک

خدمات برند بوک

استراتژی‌های توسعه برند و روش‌های پایش و نگهداری از برند به صورت کامل در برندبوک بیان می‌شود. همچنین ساختار برندینگ رقبـا را آنـالیـز و راهکارهــای منـاسبـــی بـــرای برنــد شمـــا بـه منظــور مواجهه و مقابله با رقبا ارائه داده می‌شود.

پتانسیـل‌های موجـود در بـازار تحلیــل و تعییـن می‌شـود و مشخص می‌شود که کدام بخش از بــازار مـنــاسب ورود اســت. تیم کوپیدو بـا بـهره‌گـیــری از متخصصــان حـوزه برندینگ و هویت بصری آماده‌ی ارائه خدمات در سطوح مختلفی برای تمامی کسب و کارها است که درنهایت برندبوک جامعی طراحی و تدوین کنـد تا با بهره‌گیـری از آن بتوانید به رشد و ارتقای برند خود کمک کنید.

این خدمات در سطوح متفاوتی انجام می‌شود که با توجه به خواسته شما، بودجه مورد نظر و اندازه برند فعلی شما، قابل شخصی سازی است.

درخواست برند بوک

نام خود را وارد کنید.
یک شماره تماس صحیح وارد کنید.
یک آدرس ایمیل صحیح وارد کنید.
پیام مورد نظر خود را بنویسید.
WELCOME_USER