درباره برندینگ

منطق، احسـاس، تفکر و سبک زندگی همه‌ی ما تحت تاثیر برندهای اطرافمان است.
افراد ما را بشناسند، در مورد ما اطلاعات داشته باشند، ما را دوست داشته باشند، از مــا خریــد کنـنـد، بــه برنــد ما وفادار باشند و آن را به دیگران معرفی کنند؛ این‌ها مراحل برندسازی است.
موفقیت در سطــوح عــالی کسب و کــار بـی تـردیـد در گــرو برندینگ است. چون:
برندینگ ذهـن و قـلـب مخاطبین جـدیـد را به شما جـلـب می‌کند و مشتریان قدیمی را برای شما نگه می‌دارد. برندینگ فرآیند طولانی مدت، پیچیده و بسیار دقیق است که شما را در رسیدن به موفقیت‌های بزرگ مادی و معنوی یاری می‌کند. هر برند یک هویت اجتماعی است و تصور اینکه برند محدود به لوگو و شکل و ظاهر است کاملا اشتباه است.