تبلیغات محیطی چیست؟

زمانی که مردم در خانه‌هایشان نیستند می‌توانند آن را ببینند.
بیلبوردهایی که یک محصول یا برند را معرفی می‌کردند و احتمالا برخی از آن‌ها بعد از گذشت چند سال هنوز در ذهن شما باقی مانده‌ است. این معجزه تبلیغات محیطی است... این تبلیغات جذاب و پرهزینه مناسب همه نیست.
در واقع همه کسب و کارها توان پرداخت هزینه‌های تبلیغات محیطی ندارند و از طرفی نیازی هم به آن ندارند. محبوب‌ترین تبلیغات محیطی بیلبوردها هستند که با سازه‌های عظیم الجثه در حال تبلیغ محصولات و برندهای تجاری مطرح‌اند. تبلیغات محیطی متحرک، بیلبودهای دیجیتال، تبلیغات بر عرشه پل‌ها، استرابورد و... نمونه دیگر این نوع تبلیغات هسند.

تبلیغات محیطی شامل:

بیلبورد
عرشه پل
لایت باکس
تلویزیون‌های شهری
استندها
حمل و نقل شهری