طراحی ux

 UX چیست؟ 

طراحی تجربه کاربری یا همان طراحی UX یعنی راحتی و سادگی استفاده کاربر از وب سایت.
به نحـوی که به تمامی بخـش‌های طراحی شده به سادگی دسترسـی داشته باشد و به راحتی بتواند از آن‌ها استفاده کــند. هــدف دیگر در طراحی تجربه کاربری این اســت که کاربر چگونه و از چـه مسـیری در وبسایت خود هدایت کنیم. مثلا اینکه کاربر با چه صفحه‌ای شروع به بازدید کند، بعد از آن به کدام صفحه هدایت شود و چگونه با محصولات و خدمات ما آشنایی پیدا کند.
تمام این‌ها بدون آنکه تجربه ناخوشایندی برایش رخ دهد.

درخواست طراحی UX

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.