شبکه اجتماعی لینکدین لینکدین خدمات لینکدین

لینکدین

شبکه اجتماعی مناسب متخصصین

یکی از مهمتــرین کارایـی‌های لینکدین کاریابی است. افراد در ایــن شبکه اجتماعی با به اشتــراک گذاشتــن سوابــق کــاری و دانـش شخصــی، پیشنهــادهــای کـاری ثــابت و یــا پــروژه‌ای متفاوتی را دریافت می‌کنند. متقابلا بیزینس‌های مختلف هم با جســت و جــو، افـرادی برای پوزیشن‌های شغلی خودشان انتخاب می‌کنند. پس لینکدین هم برای افراد کارایی دارد و هم برای کسب و کارها. در این شبکه‌ی اجتماعی نقد و انتقاد، به چالش کشیدن هر چیزی مربوط به کسب و کار و و بیان تجربیات کاری مرسوم است. 

کاتالوگ خدمات لینکدین

برای اینکه بدانید کوپیدو چه خدماتی را در این راستا ارائه می‌دهد و چطور می‌تواند به شما کمک کند، این کاتالوگ را دانلود کنید.

درخواست خدمات لینکدین

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.